×

สมัครสมาชิก


×

Login เข้าระบบ


×เว็บไซต์โปรโมท ลงประกาศ รีวิวสินค้า รองรับ SEO เหมาะสำหรับทำการตลาดออนไลน์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

การลงประกาศ

การลงประกาศ

ผู้ใช้งานที่ให้คำเสนอหรือประกาศขายสินค้าหรือให้บริการ ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล คลุมเครือ หรือสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น ในการลงประกาศขายสินค้าหรือบริการของตน

ผู้ใช้งานรับผิดชอบและยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ รูปภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รูปภาพ รูปถ่าย รูปแบบตัวอักษร ข้อความใด ๆ) ที่ใช้ในการลงประกาศบนเว็บไซต์ Review108free.com  เป็นของตน ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ และสิทธิอื่น ๆ ที่สมบูรณ์และได้รับความคุมครองทางกฎหมาย หรือตนได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เว็บไซต์ Review108free.com ห้ามมิให้ผู้ใช้งานใช้หรือนำมาเผยแพร่ซึ่งข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการทำซ้ำ ทำขึ้นใหม่ ดัดแปลง หรือ คัดลอกไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ แหล่งข้อมูลอื่นหรือเว็บไซต์อื่นที่มิใช่เว็บไซต์ของผู้ใช้งานเอง ซึ่งผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในกรณีที่มีการเรียกร้องความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ที่เหนือกว่าผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานรับทราบว่าข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้ในการลงประกาศบนเว็บไซต์ Review108free.com จะไม่เป็นความลับและพร้อมสำหรับการรับชมแบบสาธารณะ ดังนั้น เว็บไซต์ Review108free.com ไม่มีความผูกพันตามหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามและไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลที่สาม


ราคาสินค้าหรือบริการที่ระบุในประกาศ ต้องเป็นราคาสุทธิของสินค้าหรือบริการทั้งหมดซึ่งรวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว ในกรณีการประกาศขายสินค้าหรือบริการที่มีของแถม ผู้ใช้งานจะต้องระบุมูลค่าของของแถมนั้นไว้ในประกาศให้ชัดเจนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้งานที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน ภายในพื้นที่ที่ เว็บไซต์ Review108free.com ได้จัดเตรียมไว้ เท่านั้น

ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามนโยบายการประกาศขายสินค้าหรือบริการ ดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด

 • ประกาศขายสินค้าหรือบริการ 1 รายการ/ชนิด ต่อ 1 ประกาศและ 1 ประเภทของหมวดสินค้าเท่านั้น
 • การใช้งานหรือบริการบน เว็บไซต์ Review108free.com อาจมีค่าธรรมเนียมในการลงประกาศสินค้าหรือบริการ เพื่อรักษาประกาศของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ Review108free.com กรณีที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการลงประกาศสินค้าหรือบริการ และค่าบริการพิเศษอื่น ๆ (หากมี) ผู้ใช้งานตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ*ดังกล่าวตามอัตรา เว็บไซต์ Review108free.com กำหนดไว้ และจะปฏิบัติตามวิธีการและระเบียบที่ เว็บไซต์ Review108free.com ได้กำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว 

 

 • หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ Review108free.com จะถูกกำหนดด้วยจำนวน ตามนโยบายของเว็บไซต์ Review108free.com แต่เพียงฝ่ายเดียว
  • ข้อห้าม 
   (1) ห้ามลงประกาศสินค้าหรือบริการมากกว่าหนึ่งรายการ (ชนิด/ประเภท) ไม่รวมของแถม ในหนึ่งประกาศ
   (2) ห้ามลงการประกาศสินค้าหรือบริการ ที่ได้ลงประกาศแล้วในหมวดใดหมวดหนึ่งซ้ำในหมวดเดียวกันหรือหมวดอื่น
   (3) ห้ามใช้บัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานหลายบัญชีในการลงประกาศสินค้าหรือบริการชนิดหรือประเภทเดียวกัน
   (4) ห้ามผู้ใช้งานลงประกาศสินค้าและบริการประเภท “ห้ามโดยเด็ดขาด” ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไข ข้างล่างนี้)
   (5) ห้ามผู้ใช้งานประกาศสินค้าและบริการประเภท “สินค้าและบริการที่มีเงื่อนไข” (บางจำพวก) ซึ่งมีระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ โดยปราศจากความเข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ โดยละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะลงประกาศ  ข้างล่างนี้)

ห้ามโดยเด็ดขาด ประเภทสินค้าและบริการที่ต้องห้ามลงประกาศ โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ที่ระบุตามตารางข้างท้ายนี้

ประเภทสินค้าที่ต้องห้ามลงประกาศ

สินค้าในรูปแบบการประมูล

2 สินค้า มือ 1 ที่มีตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว เช่น สินค้ายี่ห้อ Adidas, จักรยานยี่ห้อ DAHO **(สินค้าที่มีตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หมายถึง ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากเจ้าของสินค้านั้นๆอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)

สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  ***สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึง สินค้าที่ถูกเลียนแบบหรือก็อปปี้เหมือน เช่น สินค้าไอที, เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (แผ่นก็อปปี้, กระเป๋าแบรนด์เนมเกรดA, โทรศัพท์ก็อป, เสื้อผ้าเกรด

หมวด เคเบิ้ล ,กล่องสัญญาณดาวเทียม, กล่องรับสัญญาณทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Dream Box, Open Box, HD Vision , Smart Box , android box, Apple TV box  (ห้ามลงประกาศโดย กสทช)

ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือ ห้ามจำหน่าย 

สิ่งของหลุดจำนำ

สินค้า/บริการ ที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม วัฒนธรรม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด, อาวุธ, สื่อลามกอนาจาร, อุปกรณ์การพนัน, ชิ้นส่วนหรืออวัยวะมนุษย์, ของที่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือโจรกรรม

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ไม่ได้จดทะเบียน อย. 

ปริญญาบัตร, ประกาศนียบัตร, ใบสำเร็จการศึกษาต่างๆ, การรับทำวิทยานิพนธ์, งานวิจัย

10 ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์, อีเมล หรือ ชื่อในระบบออนไลน์

11 รถยนต์ไม่มีเล่มทะเบียนกรมการขนส่งทางบก รถจดประกอบ, รถอินวอยส์, รถสรรพสามิต (ไม่มีหนังสือ)  รถนำเข้าหรือรถเกรย์มาร์เก็ตไม่มีเล่มทะเบียนฯ รถหลุดจำนำ, รถติดไฟแนนซ์ (ที่ไม่ระบุเงื่อนไขไฟแนนซ์)

12 สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองทุกชนิด

13 หุ้น และ หลักทรัพย์ ต่างๆ

14 ภาพที่มีโลโก้ของเว็บไซต์อื่นประทับเป็นลายน้ำ โดยโลโก้นั้นมิใช่ของเว็บไซต์ของผู้ลงประกาศ รวมถึงภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

15 แผ่นภาพยนตร์ วิดิทัศน์ แผ่นเกม

16 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

17 GPS Tracker ที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายจาก กสทช. หรือ ใบอนุญาตติดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก

18 สินค้าแอมเวย์ (มือหนึ่ง)

19 ไม้หวงห้ามทุกชนิด ที่ไม่ได้แปรรูป หรือที่แปรรูปแต่ไม่มีใบอนุญาต *** ไม้พะยุง ไม่อนุญาตให้ลงประกาศ ทุกชนิดประเภท 

 

ประเภทบริการที่ต้องห้ามลงประกาศ

1 ธุรกิจเครือข่ายที่เข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่

2 โฆษณาชวนเชื่อ ตัวอย่างเช่น โฆษณาเกี่ยวกับการทำงานผ่านเน็ต

3 Affiliate Marketing หรือ การเป็นตัวแทนโฆษณาของเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Amazon Affiliate, Lazada Affiliate

4 ประกันทางการเงิน เช่น สินเชื่อ-เงินกู้, การประกันเงินกู้ทุกรูปแบบ, บริการเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท

5 บริการรับจำนำ, จำนอง, ขายฝาก

 

หาก เว็บไซต์ Review108free.com พบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใช้งานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง เว็บไซต์ Review108free.com สงวนสิทธิในการลบประกาศ ระงับการแสดงประกาศ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ รวมทั้งปิดกั้นการเข้าสู่ระบบและระงับบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งาน ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเว็บไซต์ Review108free.com แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้งานเป็นการล่วงหน้า นอกจากนี้ เว็บไซต์ Review108free.com ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบต่อผลหรือต่อบุคคลใด ๆ จากการดำเนินการนี้รายการโปรโมท ลงประกาศ รีวิวสินค้า ทำการตลาดออนไลน์